Din utveckling.
Gemensam framgång. Ditt ansvar!

Idag är det lättare någonsin som förmåga att lyckas och att hitta ett jobb som man trivs med. Många rekryterare och arbetsgivare letar efter rätt kandidat till rätt plats, baserat på den du är idag (CV/betyg/tidigare erfarenheter). Så arbetar inte Ability Hub.

Vi tänker lite annorlunda. Ability Hub anställer förmågor där man tillsammans kan utveckla varandra och finslipa. Under 60 år i branschen, har utvecklat individer och förfinat deras förmågor genom försäljning.

Har du förmågan, har vi verktygen! Ability Hub Concept består av 10 st delar där du kommer utveckla förmågor över tid i arbetet och i privatlivet.

10 st grundläggande färdigheter som gör dig effektiv, oavsett vad du kommer utföra. Målet är att dessa förmågor utvecklas över tid och att du tar dem med dig genom hela din karriär. Läs om dessa nedan.

Ability Hub Concept

1. Kommunikation

Oavsett roll och arbete måste du vara en mästare på kommunikation. Detta gäller muntlig och skriftlig kommunikation samt kanske den viktigaste – lyssnande. Det handlar om att vara tydlig, kortfattad och fokuserad; kunna skräddarsy ditt budskap för publiken och lyssna på andras åsikter.

2. Teamwork

Ensam är inte starkast. Du behöver vara en lagspelare men också skapa och utveckla förmågan att hantera och delegera till andra som kan ta på sig ansvaret. Det handlar om att bygga positiva arbetsrelationer som hjälper alla att uppnå enskilda och gemensamma mål.

3. Förhandla och övertyga

Det handlar om att kunna identifiera vad du vill uppnå och hur du ska göra detta, du behöver ett tydligt mål med en tydlig plan. Det handlar också om att kunna förstå och se det ifrån den andra personens synvinkel, så att du både och kunden kan få det ni vill och kan känns sig positiv om det.

4. Business minded (affärsmedveten)

Du behöver ha förmågan att förstå och veta hur ett företag eller bransch fungerar och vad som får ett företag att lyckas. Du ska ha förmågan att identifiera och en förståelse för vad organisationen vill uppnå genom sina produkter och tjänster och vad som gör företaget unikt på sin marknad.

5. Problemlösning

Där finns alltid en lösning och du måste utveckla en förmåga att på logisk och analytisk sätt att attackera och lösa problem som uppstår på vägen. Du måste sätta dig in i olika scenarion och se om problemet kan lösas ifrån olika infallsvinklar för att hitta alternativa lösningar till problemet.

6. Ledarskap

Du kanske inte har titeln; chef, men förmågan att leda, att motivera och finnas för dina kollegor, är oerhört viktigt. Det handlar om att tilldela och delegera uppgifter väl, sätta upp mål och leda med gott exempel. Vill du leda eller följa?

7. Självsäkerhet

Att vara självsäker och bygga upp en bra självkänsla är enormt viktigt i alla lägen. På arbetsplatsen måste du hitta balansen att vara säker på dig själv men inte arrogant, men också ha förtroende för dina kollegor och företaget du arbetar för.

8. Organiserad och strukturerad

Du behöver lära dig och visa att du kan organisera och strukturera upp ditt arbete. Att du är effektiv, planerar din tid rätt, kan prioritera och vara produktiv i din arbetsroll. Det är också bra att kunna visa medarbetare vad du väljer att investera din tid på, vad du fokuserar på och hur du får saker gjort.

9. Uthållighet och motivation

Ingen som är värt att göras har någonsin varit enkelt. Det är en förmåga att vara uthållig och även ha förmågan att vara själv motiverad. Arbetslivet innebär många utmaningar och du måste visa att du är den typ av person som kommer att hitta en väg igenom, även när det blir tufft … och förbli positiv.

10. Förmågan att arbeta under press

Stress påverkar idag fler människor negativt än någonting annat. Negativ stress är aldrig bra men om du är under positiv stress kan detta medföra många postitiva effekter. Arbeta i ett högt tempo, uppnå och få mer gjort, samtidigt som du håller dig lugn och inte blir för överväldigad eller stressad.